Voortgang per programma

2 Openbare orde en veiligheid

Prestaties

Prestaties 2021

Voortgang

%

Geld

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.1.1

Integrale veiligheid

Eind 2020 worden voor 2021 en 2022 concrete maatregelen vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2021-2022.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

0%

2.1.2

Evenementenbeleid

Opstellen ‘nota evenementenbeleid’ en  ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

25%

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.1.1

Integrale veiligheid

Prestatie

Eind 2020 worden voor 2021 en 2022 concrete maatregelen vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2021-2022.

Toelichting:

Dit voorjaar heeft het college besloten het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020 te verlengen tot en met 2022.Bij de vaststelling van het integrale veiligheidsbeleid 2023-2026 wordt een actueel uitvoeringsprogramma bijgevoegd.

Maatregel:

n.v.t.

2.1.2

Evenementenbeleid

Prestatie

Opstellen ‘nota evenementenbeleid’ en  ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Toelichting:

I.v.m. de corona omstandigheden loopt afstemming met diverse externe stakeholders lastig en traag, en het zijn juist evenementen die veel nadelen ondervinden van de coronacrisis. Om het proces toch zorgvuldig te kunnen doorlopen, wordt behandeling uitgesteld naar 2022. Bij het agenderen van de ‘tussennotitie evenementenbeleid’ afgelopen voorjaar is een mogelijk uitstel al aangekondigd.

Maatregel:

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22