Voortgang per programma

4 Economische zaken

Prestaties

Prestaties voorgaande jaren

Voortgang

%

Geld

4.1

Economie

4.1.1

Economie

Verkenning naar toekomstige bedrijventerreinlocaties

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapoprtage

n.v.t.

Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ).

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapoprtage

75%

4.1

Economie

4.1.1

Economie

Prestatie

Verkenning naar toekomstige bedrijventerreinlocaties

Toelichting:

Het inzicht rond het proces van deze verkenning, om over dit onderwerp een aparte notitie op te stellen, is gewijzigd. In plaats daarvan is dit onderwerp integraal betrokken bij de opstelling van de ontwerp omgevingsvisie (eerste helft 2021). Bij de overwegingen van zoekgebieden en locatiekeuzes voor bedrijventerreinen spelen nadrukkelijke zaken zoals bereikbaarheid, de RES, maar ook de huidige functies in het buitengebied een rol. Daarnaast is het verstandig om gronden niet op voorhand ‘warm’ te laten worden. In de ontwerp omgevingsvisie worden toekomstige (gewenste) ontwikkelingen globaal weergegeven en kan de raad een integrale afweging met betrekking tot in- en uitbreidingslocaties maken.

Maatregel:

De verkenning naar toekomstige bedrijvenlocaties is integraal behandeld bij de ontwerp omgevingsvisie.

Prestatie

Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ).

Toelichting:

De Stichting Ondernemersfonds Dalfsen heeft de gemeente gevraagd om medewerking voor de invoering van de BIZ. Wij hebben in februari van dit jaar de concept stukken naar de Stichting gestuurd, zodat deze de benodigde documenten voor de invoering van de BIZ gereed konden maken. Sindsdien is er wel overleg geweest, maar er zijn geen stukken door de Stichting bij ons ingediend. Wij kunnen dus nu geen actie ondernemen. Omdat hierdoor de subsidietermijn zou verlopen (deze was 31 juli 2021), hebben wij bij de provincie uitstel gevraagd en gekregen. Dat loopt nu tot 1 april 2022.Vanwege de vertraging kon er geen voorstel in september 2021 aan uw raad worden voorgelegd. De laatste optie voor een behandeling van een voorstel is in  november 2021. Om dit te kunnen realiseren, moet er een trekker komen vanuit de Stichting die het BIZ-traject voortzet. Als dat niet lukt, zal het project BIZ worden stopgezet.

Maatregel:

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22