Voortgang per programma

4 Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

Bevorderen aantrekkelijk winkelgebied, budgetneutraal € 30.000
Op 26 april 2021 is door de raad de motie maatschappelijke bijdrage aangenomen. Het betreft een lokale bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen Nieuwleusen, Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst. Voor 2021 is € 30.000 (naar rato van het aantal inwoners over de kernen) beschikbaar gesteld aan de middenstandsverenigingen in Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld en de plaatselijke belangen Oudleusen en Hoonhorst. Het bedrag is bedoeld voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van een aantrekkelijk winkelgebied, zoals de sinterklaas intocht en de kerstverlichting.
In 2022 wordt nogmaals een bedrag van € 15.000 (naar rato van het aantal inwoners over de kernen) beschikbaar gesteld. Dekking van deze kosten vindt plaats ten laste van het corona noodfonds en is daardoor budgetneutraal.

Incidenteel
Bijstelling a.g.v. Corona

Beleidsveld 4.2 Grondexploitatie bedrijven

Algemene kosten grondexploitatie, budgetneutraal
Om algemene kosten binnen de grondexploitatie te kunnen dekken waarvoor nog geen voorbereidingskrediet beschikbaar is (zoals bodemonderzoek, taxatierapporten, woonbehoefte onderzoeken, etc. ) wordt jaarlijks € 15.000 gevraagd voor woningbouwlocaties (zie programma 9) en jaarlijks € 15.000 voor bedrijfsterrein locaties. De dekking vindt plaats vanuit toekomstige bouwgrondverkoop.
Structureel
Overige bijstelling

Voor andere grondexploitaties worden geen bijzonderheden verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22