Voortgang per programma

5 Onderwijs en vrije tijd

Prestaties

Prestaties 2021

Voortgang

%

Geld

5.3

Onderwijs

5.3.1

Onderwijs

Actualisatie Verordening onderwijshuisvesting gemeente Dalfsen

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

0%

5.5

Sport

5.5.1

Sport

Bewegen en sporten is één van de aandachtsgebieden in de integrale uitvraag van de MDT's

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

50%

Jaarlijks wordt er een kennismakingsdag voor 65+ sport georganiseerd in de verschillende kernen, inclusief afname van fit-testen.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

25%

5.3

Onderwijs

5.3.1

Onderwijs

Prestatie

Actualisatie Verordening onderwijshuisvesting gemeente Dalfsen

Toelichting:

Met schoolbesturen is afgesproken de actualisatie op te pakken na vaststelling IHP en wordt in 2022 opgepakt.

Maatregel:

N.v.t.

5.5

Sport

5.5.1

Sport

Prestatie

Bewegen en sporten is één van de aandachtsgebieden in de integrale uitvraag van de MDT's

Toelichting:

Gesprekken zijn hierover gaande, waarbij hier vanuit de MDT's wel meer aandacht voor komt. Echter door het opnieuw bekijken van de toegang tot de zorg, waaronder rol en positie MDT's is het niet gelukt dit in de integrale uitvraag van de MDT's op te nemen.

Maatregel:

Eerst moet meer duidelijkheid zijn over rol en taak MDT's als onderdeel van de toegang tot de zorg, waarna hier gericht aandacht aan kan worden besteed.

Prestatie

Jaarlijks wordt er een kennismakingsdag voor 65+ sport georganiseerd in de verschillende kernen, inclusief afname van fit-testen.

Toelichting:

I.v.m. corona lukt het niet in 2021 een kennismakingsdag voor 65+ te organiseren.

Maatregel:

Gekoerst wordt op de organisatie van een kennismakingsdag voor 65+ in 2022.

Prestaties voorgaande jaren

Voortgang

%

Geld

5.4

Recreatie en toerisme

5.4.1

Recreatie en toerisme

Onderzoek naar de mogelijkheden van extra ligplaatsen voor de recreatievaart aan de Vecht.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapoprtage

25%

5.4

Recreatie en toerisme

5.4.1

Recreatie en toerisme

Prestatie

Onderzoek naar de mogelijkheden van extra ligplaatsen voor de recreatievaart aan de Vecht.

Toelichting:

Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van extra ligplaatsen voor de reactievaart aan de Vecht wilden we aanvankelijk in combinatie met het onderzoek naar recreatieve mogelijkheden voor de Vecht ideeën/ voorstellen bij de sector ophalen. Er is voor de Vechtzomp wel een afzonderlijke ligplaats gerealiseerd. Voor dit onderzoek trok en trekt  de corona golf een “wissel” in de prioriteiten. Veel inzet is gepleegd op informatiedeling over corona maatregelen (o.a. Veiligheidsregio, website) richting de sector en beantwoording van vragen richting de recreatieondernemers. Een logisch gevolg is dat voornemens niet zijn gerealiseerd. In het samenwerkingsverband Ruimte voor de Vecht zijn we wel  betrokken bij het onderzoek en de aanpak van varen op de Vecht. Via de Regiodeal zijn middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van varen op de Vecht. Ook worden er gesprekken gevoerd over een particulier initiatief voor aanleg van een steiger en bootverhuur bij het Waterfront.

Maatregel:

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22