Voortgang per programma

7 Sociaal domein

Prestaties

Prestaties voorgaande jaren

Voortgang

%

Geld

7.6

WMO

7.6.1

WMO

Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen ( o.a. realisatie vrijwilligersvervoer ).

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapoprtage

0%

7.6

WMO

7.6.1

WMO

Prestatie

Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen ( o.a. realisatie vrijwilligersvervoer ).

Toelichting:

Vanwege corona en beperkte beleidscapaciteit zijn er in (2020 en) 2021 geen concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen uitgewerkt.

Maatregel:

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22