Financiële samenvatting

Effecten voor de begroting 2021

Bedragen in euro's, waarbij (-) is een nadeel

A.

Stand begrotingssaldo 2021

Stand begroting (incl begr wijz 1 t/m 16)

-1.491.200

Mutaties Meicirculaire 2021 - is onderdeel 2e berap 2021

0

Stand begroting 2021 VOOR tweede bestuursrapportage 2021

-1.491.200

Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2021 

1.319.000

Stand begroting 2021 NA tweede bestuursrapportage 2021

-172.200

B. 

Post onvoorzien

Stand 1 januari 2021

55.940

af: calamiteit door wateroverlast, zie programma 3

-10.000

af: wateroverlast, zie programma 5.3

-2.000

Stand post onvoorzien NA tweede bestuursrapportage 2021

43.940

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22