Financiële samenvatting

Technische financiële afwijkingen 2021

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel   

Beleids- veld

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Taakveld en Omschrijving

Lasten

Baten 

Reserves

Saldo

Programma 1.  Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.

1.6

1. Middelen uitvoeringskosten Tozo

-40.000

-40.000

1.1

4. Afschrijvingslasten, stelpost onderuitputting

-100.000

-100.000

1.1

4. Afschrijvingslasten, extra voordeel zie tekst in progr 1.1

-77.000

-77.000

1.1

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

747.195

-39.554

707.641

1.5

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-46.884

12.000

-34.884

1.6

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-352.990

13.672

-339.318

Totaal programma 1.  Bestuur

130.321

-13.882

0

116.439

Programma 2.  Openbare orde en veiligheid

2.1

3. Herschikking budget publieke gezondheid / bijdrage GGD

88.890

88.890

2.1

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-34.918

12.715

-22.203

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

53.972

12.715

0

66.687

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.2

4. Afschrijvingslasten

53.000

53.000

3.1

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-18.478

13.700

-4.778

3.2

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-89.845

4.477

-85.368

Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte

-55.323

18.177

0

-37.146

Programma 4.  Economische zaken

geen mutaties

0

Totaal programma 4. Economische zaken

0

0

0

0

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

5.3

2. Herschikking software gerelateerde budgetten MO

-2.000

-2.000

5.2

4. Afschrijvingslasten

75.500

75.500

5.4

4. Afschrijvingslasten

17.000

17.000

5.5

4. Afschrijvingslasten

31.500

31.500

5.1

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-54.718

-54.718

5.3

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

3.156

3.156

5.5

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

14.131

14.131

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

84.569

0

0

84.569

Programma 6. Inkomensondersteuning

6.1

1. Middelen uitvoeringskosten Tozo

40.000

40.000

6.1

2. Herschikking software gerelateerde budgetten MO

9.000

9.000

6.1

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-225.193

131.090

-94.103

6.2

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

48.000

48.000

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

-128.193

131.090

0

2.897

Programma 7. Sociaal Domein

7.5

3. Herschikking budget publieke gezondheid / bijdrage GGD

-88.890

-88.890

7.1 t/m 7.6

2. Herschikking software gerelateerde budgetten MO

9.000

-16.000

-7.000

7.1

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

41.399

41.399

7.2

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-31.333

21.854

-9.479

7.3

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-9.400

-9.400

7.6

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-38.572

13.288

-25.284

Totaal programma 7. Sociaal Domein

-117.796

19.142

0

-98.654

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

8.3

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

20.000

20.000

8.4

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

4.478

4.478

8.5

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

22.066

22.066

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

42.066

4.478

0

46.544

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

9.1

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-53.166

-53.166

9.3

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-43.680

21.760

-21.920

9.4

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-117.000

10.750

-106.250

Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

-213.846

32.510

0

-181.336

Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2021

-204.230

204.230

0

0

 

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22